IEF 16735

Nederlandse ondertitels bij films zijn een verveelvoudiging ex 13 Aw

slov

Rechtbank Amsterdam 19 april 2017, IEF 16735 (Stichting Laat Ondertitels Vrij tegen stichting BREIN) Auteursrecht. Handhavingswijze Brein. SLOV en X, onderdeel van collectief van vertalers Simply Releases Team, hebben ondertitels bij televisie- en filmproducties gemaakt en stelden deze via internet ter beschikking. SLOV vordert primair verklaring voor recht dat vervaardiging van Nederlandse ondertiteling van een filmwerk geproduceerd in een vreemde taal 1) een zelfstandig werk kan zijn en geen toestemming van auteursrechthebbende van filmwerk nodig is voor openbaarmaking en 2) dat een inhoudelijk vergelijk moet zijn tussen filmwerk en de ondertiteling, waarbij herkenbare auteursrechtelijk beschermde trekken zijn overgenomen. Ondertitels zijn uitingen van informatie en vallen onder vrijheid van meningsuiting ex 10 EVRM en 11 Handvest EU. Volgens artikel 13 Aw is een vertaling een verveelvoudiging waar toestemming van de oorspronkelijke auteursrechthebbende voor nodig is. Het is onduidelijk welke norm Brein volgens SLOV heeft overtreden; de opmerking dat de handelswijze van Brein onbetamelijk is en in strijd is met hoe men zich in het maatschappelijk verkeer betaamt, is daartoe onvoldoende. Vorderingen worden afgewezen.