IEF 16652

Hof: Onvoldoende overeenstemming tussen Red Bull en Bull Dog

Hof Den Haag 14 maart 2017, IEF 16652; ECLI:NL:GHDHA:2017:561 (Red Bull tegen Leidseplein beheer) Merkenrecht. Een langlopende zaak, sinds 2007; na HvJ EU [IEF 13512] en HR [IEF 14652]*. In het kort: Het Hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank; er is onvoldoende overeenstemming tussen Red Bull en Bull Dog.

5.1. (...) Dit brengt met zich:
- dat de begripsmatige verschillen tussen deze merken en het Red Bull-merk groter zijn dan die tussen het woordmerk THE BULLDOG en het Red Bull-merk, omdat in de BULLDOG-woord-/beeldmerken het begrip 'hond' door de afbeelding daarvan nog geprononceerder tot uitdrukking is gebracht;
- dat de visuele overeenkomsten tussen de BULLDOG-woord-/beeldmerken en het Red Bull-merk kleiner zijn dan die tussen het woordmerk THE BULLDOG en het Red Bull-merk, omdat de beeldelementen van de BULLDOG-woord-/beeldmerken volstrekt niet lijken op de beeldelementen van het Red Bull-merk.
Bovendien ontbreekt in het Red Bull-merk het woordelement 'energy drink' uit het jongste BULLDOG-merk. Voor de BULLDOG-woord-/beeldmerken geldt, gezien dit alles, nog in sterkere mate dan voor het woordmerk THE BULLDOG dat er geen overeenstemming is met het Red Bull-merk.

6.1. Wanneer overeenstemming ontbreekt kan een beoordeling van het gestelde verwarringsgevaar (2.20 lid 1 sub b BVIE) of verband (sub c) achterwege blijven (...). De op merkinbreuk gestoelde vorderingen van Red Bull (de verbodsvordering, de schadevordering en de nevenvorderingen) zijn derhalve niet toewijsbaar, en evenmin haar vordering tot nietigverklaring van de BULLDOG-merken, die immers eveneens is gebaseerd op de - afwezig geoordeelde - overeenstemming tussen die merken en het oudere Red Bull-merk. De grieven die Red Bull in het principaal appel heeft aangedragen tegen de afwijzing van haar vorderingen door de rechtbank, treft dan ook geen doel.

* Eerder verschenen:
IEF 14652 HR
IEF 13512 HvJ EU
IEF 12465 Conclusie A-G HvJ EU
IEF 10862 HR stelt prejudiciële vraag
IEF 10481 Conclusie AG
IEF 8571 Hof Amsterdam
IEF 3288 Rb Amsterdam