IEF 16647

Erwin Angad-Gaur - LANG LEVE DE RECHTSPRAAK

Erwin Angad-Gaur

Erwin Angad-Gaur, Lang leve de rechtspraak, SENA Performers magazine Reflecties - 2017-1, p. 14-15. (...) Buiten een hang naar zelfpromotie, heb ik dan ook valide redenen u hier met mijn boekje lastig te vallen: ik wil het met u over boeken hebben. Over de VOB-Leenrechtuitspraak om precies te zijn. Een wat technisch-juridische kwestie, misschien, maar een niet onbelangrijke.

LEENRECHT Ik sprak u er al eerder over: de rechtszaak bij het Europese Hof waarbij de Vereniging van Openbare Bibliotheken bepleitte ook e-lending (het digitaal uitlenen van e-boeken – zeg maar: het streamen van literatuur) onder verplicht collectief beheer te brengen. (...)

STAP NAAR DE RECHTER Desondanks geven wij niet op. De stap naar modernisering van achterhaalde wetgeving is te hard nodig. Voor een volledig aanbod voor consumenten, voor verminderde piraterij en voor een eerlijk inkomen van makers. De vraag dringt zich echter op of wij ons daarbij niet beter tot het Europese Hof kunnen wenden dan tot de politiek. Hoe onwenselijk ook in een democratie; bij uitblijven van handelen door overheid en politiek, kan het de rechtelijke macht zijn die tot noodzakelijke vernieuwing van regelgeving komt.

(...)

Het mag tegen de tijdgeest ingaan, het mag ondemocratisch klinken en u mag het volledig met mij oneens zijn, maar ik roep het hier toch nog maar een keer: Leve Europa! en bovenal: Lang leve het Europese Hof!