IEF 16717

Bestuurswisselingen BMM en YOUNG BMM

In de Algemene Leden Vergadering die werd gehouden tijdens de Voorjaarsbijeenkomst op 31 maart 2017 vonden diverse wisselingen van de wacht plaats. Allereerst werd het voorzitterschap van de BMM overdragen door Michiel Haegens aan Paul Maeyaert. Paul zal de komende twee jaren de BMM voorzitten. Michiel blijft in het bestuur als algemeen lid. Stephanie Missotten is uit het BMM bestuur teruggetreden. Voor haar in de plaats stemde de ALV in met toetreding van François Uyttenhove als algemeen lid. Ook werden een aantal taken opnieuw verdeeld.

Het BMM bestuur  ziet er nu als volgt uit:

Paul Maeyaert – voorzitter / linkpersoon Commissie Wetgeving
Johan Dedeckel – vice-voorzitter / linkpersoon Raad van Toezicht en BOC
Michiel Haegens – past president / linkpersoon Commissie Keurmerk
Theo-Willem van Leeuwen – secretaris
Helma van de Langenberg – penningmeester
Josine van den Berg – lid / linkpersoon Redactiecommissie
Vincent Wellens – lid
Michel Rorai – lid / linkpersoon Commissie communicatie en PR
François Uyttenhove – lid / linkpersoon Programmacommissie

Namens alle leden bedanken wij Michiel en Stephanie voor hun inzet en betrokkenheid als voorzitter respectievelijk bestuurslid en wensen wij Paul en François alle goeds toe in hun nieuwe rol binnen het bestuur.

Young BMM
Het is de bedoeling om binnen de BMM een “YOUNG BMM” (- 36j) te creëren onder het motto “de jeugd van vandaag is de BMM van morgen”. De eerste activiteit zou plaats vinden op de avond voorafgaand aan de eerstvolgende VJV in maart 2018. Over precies één jaar dus.  Vermits het BMM ledenbestand geen informatie bevat inzake geboortedata worden alle geïnteresseerde young BMM’ers die geen 36 jaar zullen zijn in maart 2018 verzocht zich aan te melden als kandidaat lid ‘YOUNG BMM’ door een email te sturen naar het secretariaat met aanduiding van hun geboortedatum