IEF 17749

15 juni - VvA: Big data en intellectuele eigendom: bescherming of botsing?

BIG DATA EN INTELLECTUELE EIGENDOM: BESCHERMING OF BOTSING?
Big-datatechnologie kent vele nuttige toepassingen in zowel de private als de publieke sector. De ontwikkeling van systemen met kunstmatige intelligentie gaat in rap tempo voort. Op de gegevensbronnen waarmee deze technologie wordt gevoed, kunnen echter auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten rusten.

Dat roept de vraag op of beperkingen op die rechten nodig zijn om ruimte te bieden aan big-data-analyses, zoals de tekst-en-dataminingexceptie die de Europese commissie heeft voorgesteld in het kader van de DSM-richtlijn. Aangezien de voorgestelde exceptie is toegespitst op wetenschappelijk onderzoek rijst de verdere vraag of het auteursrecht en andere wetgeving voldoende ruimte laten voor andere vormen van tekst-en-datamining, in het bijzonder als het om data gaat die met publiek geld zijn gefinancierd.

Daarnaast is de vraag of en hoe de investeringen in big-datatechnologie worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Is verdergaande bescherming nodig om investeringen aan te moedigen? Of is juist meer ruimte voor het samenvoegen en uitwisselen van databestanden wenselijk? Het wetenschappelijke deel van de juni-vergadering van de Vereniging voor Auteursrecht zal worden gewijd aan de beantwoording van deze vragen.

Programma